Zoznam znalcov poistených rámcovou zmluvou č.  510 013 043  
         
         
Poistník :  Združenie znalcov a odhadcov nehnuteľností - ZZON    
Radlinského 11, 810 00 Bratislava    
IČO : 31 752 161       
         
         
Začiatok poistenia : 01.09.2004    
         
Číslo účtu : 261 483 1801 / 1100 - Tatra Banka    
Variabilný symbol : čísla znalca    
Konštantný symbol : 3558      
         
Por.číslo Č.Znalca Titul Znalec Poistná suma Ročné poistné
               1    10878 Doc.Ing.CSc. Adamča Ladislav  1 000 000,- Sk 2390,- 
               2    40471 Ing. Adamec Peter  1 000 000,- Sk 2390,- 
               3    10805 Ing. Adamec Peter  1 000 000,- Sk 2390,- 
               4    10840 Doc.Ing.PhD. Adamská Gabriela  1 000 000,- Sk 2390,- 
               5    10002 Ing. Alman Ján 1 000 000,- Sk 2390,- 
               6    10003 Ing. Ančák Bartolomej 1 000 000,- Sk 2390,- 
               7    10005 Ing. Antal Villiam  1 000 000,- Sk 2390,- 
               8    10909 Ing. Badalíková Katarína  1 000 000,- Sk 2390,- 
               9    10015 Prof.Ing.CSc. Bajza Adolf 1 000 000,- Sk 2390,- 
             10    10025 Ing. Baluch Milan  1 000 000,- Sk 2390,- 
             11    11016 Ing. Bandžáková Helena  1 000 000,- Sk 2390,- 
             12    60360 Ing. Bartkovič Daniel 1 000 000,- Sk 2390,- 
             13    10036 Ing. Bednárik Milan  1 000 000,- Sk 2390,- 
             14    10785 Ing. Bendžalová Jana  1 000 000,- Sk 2390,- 
             15    10045 Doc.Ing.CSc. Bezák Bystrík 1 000 000,- Sk 2390,- 
             16    11017 Ing. Bielik Štefan 1 000 000,- Sk 2390,- 
             17    10051 Ing. Blanár Jozef   1 000 000,- Sk 2390,- 
             18    10787 Doc.Ing.CSc. Bollová Gabriela 1 000 000,- Sk 2390,- 
             19    40012 Ing. Bologová Eleonóra  1 000 000,- Sk 2390,- 
             20    100057 Ing. Botló Tibor 5 000 000,- Sk 3535,-
             21    10859 Doc.Ing.PhD. Božík Michal  1 000 000,- Sk 2390,- 
             22    10058 Ing. Brečka František  1 000 000,- Sk 2390,- 
             23    40510 Ing. Brúnaj Pavol 1 000 000,- Sk 2390,- 
             24    10910 Ing. Brusnický Michal 1 000 000,- Sk 2390,- 
             25    10061 Ing. Buday Milan  1 000 000,- Sk 2390,- 
             26    60528 Ing. Arch. Bušovský Ivan 1 000 000,- Sk 2390,- 
             27    10069 Ing.CSc. Bzdúch Ivan 1 000 000,- Sk 2390,- 
             28    10082 Ing. Cibula Daniel   1 000 000,- Sk 2390,- 
             29    11019 Ing. Czikhardt Norbert 1 000 000,- Sk 2390,- 
             30    10911 Ing. Čapek Ivan 5 000 000,- Sk 3535,-
             31    10092 EUR.Ing.PhD. Čaprnda Milan 1 000 000,- Sk 2390,- 
             32    10094 Ing. Čársky Ivan  1 000 000,- Sk 2390,- 
             33    40470 Ing. Čutríková Renata  1 000 000,- Sk 2390,- 
             34    10103 Ing. Dananay Ivan  1 000 000,- Sk 2390,- 
             35    10857 Doc.Ing.CSc. Dický Jozef 1 000 000,- Sk 2390,- 
             36    60454 Ing. Dobaiešová Jarmila  5 000 000,- Sk 3535,-
             37    10943 Ing. Dobeš Ján  1 000 000,- Sk 2390,- 
             38    30343 Ing. Dojčáková Magdaléna  1 000 000,- Sk 2390,- 
             39    10979 Ing. Dovičovič Jozef 1 000 000,- Sk 2390,- 
             40    11021 Ing. Dubeň Štefan 1 000 000,- Sk 2390,- 
             41    20035 Ing. Dudek František  1 000 000,- Sk 2390,- 
             42    11020 Ing. Ďuratný Jozef  5 000 000,- Sk 3535,-
             43    10706 Ing. Ďurianová Mária   1 000 000,- Sk 2390,- 
             44    40061 Ing. Ďuriš Jozef  1 000 000,- Sk 2390,- 
             45    10980 Ing. Dutka Ivan  1 000 000,- Sk 2390,- 
             46    10126 Ing. Encinger Miloš   1 000 000,- Sk 2390,- 
             47    10127 Ing. Encinger Pavel   1 000 000,- Sk 2390,- 
             48    10128 Ing. Encingerová Oľga 1 000 000,- Sk 2390,- 
             49    10999 Ing. Encingerová Zuzana 1 000 000,- Sk 2390,- 
             50    60517 Ing. Ferianc Stanislav 1 000 000,- Sk 2390,- 
             51    40064 Ing. Ficzová Margita  1 000 000,- Sk 2390,- 
             52    30344 Ing. Filin Anton  1 000 000,- Sk 2390,- 
             53    10856 Prof.Ing.CSc. Fillo Ľudovít 1 000 000,- Sk 2390,- 
             54    10145 Ing. Filo Stanislav 1 000 000,- Sk 2390,- 
             55    10150 Ing. Follrich  Karol  1 000 000,- Sk 2390,- 
             56    60514 Ing. Francisty Zdeno 1 000 000,- Sk 2390,- 
             57    40509 Ing. Frišták Karol  1 000 000,- Sk 2390,- 
             58    10162 Ing. Gatiar Miroslav   1 000 000,- Sk 2390,- 
             59    11023 Ing. Gerčáková Silvia  1 000 000,- Sk 2390,- 
             60    20300 Ing. Gerhard Jozef  5 000 000,- Sk 3535,-
             61    11034 Ing. Giba Ján  1 000 000,- Sk 2390,- 
             62    11024 Ing. Golian Miloš 1 000 000,- Sk 2390,- 
             63    11022 Ing. Grebáčová Iveta  1 000 000,- Sk 2390,- 
             64    40474 Ing. Grič Ján  1 000 000,- Sk 2390,- 
             65    10175 Ing. Gron Alexander 1 000 000,- Sk 2390,- 
             66    10944 Ing. Guniš Stanislav.  1 000 000,- Sk 2390,- 
             67    80133 Ing. Gyongyosová Mária 1 000 000,- Sk 2390,- 
             68    10194 Doc.Ing.CSc. Hájek František 1 000 000,- Sk 2390,- 
             69    50577 Ing. Hamacková Irena 1 000 000,- Sk 2390,- 
             70    60456 Ing. Hanesová Mária 5 000 000,- Sk 3535,-
             71    10193 Ing. Havrila Jozef 1 000 000,- Sk 2390,- 
             72    10945 Ing. Hebertová Ingrid 1 000 000,- Sk 2390,- 
             73    50490 Doc.Ing.PhD. Hlavčová Kamila 1 000 000,- Sk 2390,- 
             74    40473 Ing. Hlavičková Gertrúda 1 000 000,- Sk 2390,- 
             75    10212 Ing. Holík Dušan  1 000 000,- Sk 2390,- 
             76    10211 Doc.Ing.CSc. Holík Michal  1 000 000,- Sk 2390,- 
             77    11032 Ing. Homolová Jana  1 000 000,- Sk 2390,- 
             78    10216 Ing. Horečný  Roman  1 000 000,- Sk 2390,- 
             79    10810 Ing. Hromádka Rudolf  1 000 000,- Sk 2390,- 
             80    10234 Doc.Ing.CSc. Hudoba Igor 1 000 000,- Sk 2390,- 
             81    11055 Ing. Hulák Roman  1 000 000,- Sk 2390,- 
             82    10078 Ing.CSc. Chmelík Ľubomír  1 000 000,- Sk 2390,- 
             83    30391 Ing. Chnapko Roman  1 000 000,- Sk 2390,- 
             84    20266 Ing. Chomčová Ľubica  1 000 000,- Sk 2390,- 
             85    11084 Ing. Chrenko Anton 1 000 000,- Sk 2390,- 
             86    10079 Ing. Chvála Štefan  3 000 000,- Sk 3352,-
             87    30346 Ing. Ištok Igor  1 000 000,- Sk 2390,- 
             88    10953 Ing. Ivan Branislav  1 000 000,- Sk 2390,- 
             89    10780 Ing. Ivančo Juraj  1 000 000,- Sk 2390,- 
             90    10879 Ing.CSc. Ivánková Oľga  1 000 000,- Sk 2390,- 
             91    10241 Ing. Izakovič Ivan  1 000 000,- Sk 2390,- 
             92    10243 Ing. Ižák Michal  1 000 000,- Sk 2390,- 
             93    40514 Ing. Jahnátek Július  1 000 000,- Sk 2390,- 
             94    10249 Ing. Janec Ján  1 000 000,- Sk 2390,- 
             95    10946 Ing. Janeková Zuzana 1 000 000,- Sk 2390,- 
             96    10255 Ing. Jánoš František  1 000 000,- Sk 2390,- 
             97    10253 Ing. Jarabica Oldřich 1 000 000,- Sk 2390,- 
             98    20296 Ing. Javor Miroslav  1 000 000,- Sk 2390,- 
             99    11068 Doc.Ing.CSc. Jendželovský Norbert 1 000 000,- Sk 2390,- 
           100    40103 Ing. Juhász Ladislav  1 000 000,- Sk 2390,- 
           101    20083 Ing. Juhosová Anna  5 000 000,- Sk 3535,-
           102    20267 Ing. Jungová Zuzana  1 000 000,- Sk 2390,- 
           103    10261 Ing. Juria Ján 1 000 000,- Sk 2390,- 
           104    10262 Ing. Juriga Peter  1 000 000,- Sk 2390,- 
           105    30363 Ing. Jurkovič Pavol  1 000 000,- Sk 2390,- 
           106    10922 Ing. Jursíková Anna 5 000 000,- Sk 3535,-
           107    10905 Ing. Kačmár Pavol  1 000 000,- Sk 2390,- 
           108    10266 Ing. Kakalík Milan  1 000 000,- Sk 2390,- 
           109    10269 Ing. Kalužák Vladimír 1 000 000,- Sk 2390,- 
           110    20297 Ing. Kaplan Stanislav  1 000 000,- Sk 2390,- 
           111    10272 Ing. Kapusta Peter  1 000 000,- Sk 2390,- 
           112    60118 Ing.arch. Kasáč Zdenko 1 000 000,- Sk 2390,- 
           113    10274 Ing. Kasala Miloš  1 000 000,- Sk 2390,- 
           114    40464 Ing. Kiripolszka Eva  1 000 000,- Sk 2390,- 
           115    10906 Ing. Kleinová Anna 1 000 000,- Sk 2390,- 
           116    10794 Ing.arch. Kolacia Jozef  1 000 000,- Sk 2390,- 
           117    40456 Ing. Kolářová Beata 3 000 000,- Sk 3352,-
           118    10305 Ing.arch.CSc. Korec Ivan  1 000 000,- Sk 2390,- 
           119    10306 Ing. Korec Jozef   1 000 000,- Sk 2390,- 
           120    10314 Ing. Košíková Edita  1 000 000,- Sk 2390,- 
           121    60151 Ing. Kováčová Dana 5 000 000,- Sk 3535,-
           122    80219 Ing. Kovaľ Ľubomír 1 000 000,- Sk 2390,- 
           123    20102 Ing. Kozinka Anton 1 000 000,- Sk 2390,- 
           124    11066 Doc.Ing.PhD. Králik Juraj 1 000 000,- Sk 2390,- 
           125    10340 Ing. Krištofíková Dagmar 1 000 000,- Sk 2390,- 
           126    10344 Ing. Krnáčová Ľubomíra   1 000 000,- Sk 2390,- 
           127    10907 Ing. Kropáč  Igor  1 000 000,- Sk 2390,- 
           128    10347 Ing. Kubica Milan 1 000 000,- Sk 2390,- 
           129    10353 Ing.CSc. Kučera Tomáš 1 000 000,- Sk 2390,- 
           130    10355 Ing. Kujan  Peter  1 000 000,- Sk 2390,- 
           131    60163 Ing. Kulhánek Ján 1 000 000,- Sk 2390,- 
           132    10360 Ing Kunová Alica  1 000 000,- Sk 2390,- 
           133    11038 Ing. Kuzma Jozef  1 000 000,- Sk 2390,- 
           134    10365 Ing. Kvál Ján 1 000 000,- Sk 2390,- 
           135    10781 Ing. Lamoš Vladimír 5 000 000,- Sk 3535,-
           136    10368 Ing. Lančaričová Eva  5 000 000,- Sk 3535,-
           137    10369 Ing. Laščeková Petronela  3 000 000,- Sk 3352,-
           138    10845 Ing.PhD. Lazarová Viera  1 000 000,- Sk 2390,- 
           139    10963 Ing. Ledererová Miriam  1 000 000,- Sk 2390,- 
           140    40467 Ing. Lehocký Dušan 1 000 000,- Sk 2390,- 
           141    10373 Ing.PhD. Lenčešová Dáša 1 000 000,- Sk 2390,- 
           142    10375 Ing. Lenko Vladimír 1 000 000,- Sk 2390,- 
           143    10376 Ing.CSc. Lepeň Klaudius 1 000 000,- Sk 2390,- 
           144    11089 Ing. Luknár Miroslav  1 000 000,- Sk 2390,- 
           145    10382 Ing, Luknár Miroslav  1 000 000,- Sk 2390,- 
           146    10411 Ing. Mác Ladislav  1 000 000,- Sk 2390,- 
           147    10388 Ing. Mackovič Ján  1 000 000,- Sk 2390,- 
           148    10389 Prof.Ing.PhD. Majdúch Dušan  1 000 000,- Sk 2390,- 
           149    10933 Ing. Majdúch Oliver 1 000 000,- Sk 2390,- 
           150    10993 Doc.Ing.CSc. Majdúchová Helena 1 000 000,- Sk 2390,- 
           151    40152 Ing. Mariš Peter Ing. 1 000 000,- Sk 2390,- 
           152    40154 Ing. Marko Jozef Ing. 1 000 000,- Sk 2390,- 
           153    10401 Doc.Ing.PhD. Marton Pavol  1 000 000,- Sk 2390,- 
           154    11033 Ing. Masárová Lucia 1 000 000,- Sk 2390,- 
           155    20125 Ing. Masaryk Ivan  1 000 000,- Sk 2390,- 
           156    10408 Ing. Matuška Igor 1 000 000,- Sk 2390,- 
           157    10416 Ing. Melichárek Stanislav   1 000 000,- Sk 2390,- 
           158    10420 Ing.Arch. Michaeli Dominik   1 000 000,- Sk 2390,- 
           159    40166 Ing. Michalík Michal   1 000 000,- Sk 2390,- 
           160    20324 Ing. Milošovičová Miroslava  1 000 000,- Sk 2390,- 
           161    40519 Ing. Minárik Pavol 1 000 000,- Sk 2390,- 
           162    70163 Ing. Mochnacký Ján 1 000 000,- Sk 2390,- 
           163    11036 Ing. Moravčíková Alžbeta  1 000 000,- Sk 2390,- 
           164    10443 Ing. Moravitzová Darina  1 000 000,- Sk 2390,- 
           165    10450 Ing Mrázová Margita 1 000 000,- Sk 2390,- 
           166    40176 Ing. Mucha Michal 1 000 000,- Sk 2390,- 
           167    10454 Ing. Nagy Juraj  1 000 000,- Sk 2390,- 
           168    20232 Ing. Nečas Ľubomír  1 000 000,- Sk 2390,- 
           169    10465 Ing. Nemec Richard  1 000 000,- Sk 2390,- 
           170    10466 Doc.Ing.PhD. Nič Milan  1 000 000,- Sk 2390,- 
           171    10470 Ing. Nitranský Igor  1 000 000,- Sk 2390,- 
           172    10469 Ing. Nitranský Karol  1 000 000,- Sk 2390,- 
           173    30145 Ing. Nováčiková Jarmila  1 000 000,- Sk 2390,- 
           174    11026 Ing. Očenášová Jana  1 000 000,- Sk 2390,- 
           175    10481 Prof.Ing.CSc. Ohrablo František 1 000 000,- Sk 2390,- 
           176    40462 Ing. Ondrejka Ivan  5 000 000,- Sk 3535,-
           177    10948 Ing. Ondrovič Michal  1 000 000,- Sk 2390,- 
           178    60354 Ing. Oravkin Jozef 1 000 000,- Sk 2390,- 
           179    60338 Ing. Padúch Juraj 1 000 000,- Sk 2390,- 
           180    10493 Ing. Pajtinka Peter  1 000 000,- Sk 2390,- 
           181    10786 Doc.Ing.CSc. Palušová Darina 1 000 000,- Sk 2390,- 
           182    10499 Ing. Paulen Dušan 1 000 000,- Sk 2390,- 
           183    10502 Ing. Pavlas Jozef  1 000 000,- Sk 2390,- 
           184    60473 Ing. Pecníková Jana 1 000 000,- Sk 2390,- 
           185    10775 Ing. Pecho Ján 5 000 000,- Sk 3535,-
           186    10884 Ing. Peleška Juraj 1 000 000,- Sk 2390,- 
           187    11064 Prof.Ing.PhD. Petráš Dušan 1 000 000,- Sk 2390,- 
           188    10950 Ing. Petrík Ľubomír 2 000 000.- Sk 2993.-
           189    10950 Ing. Pogran Štefan  1 000 000,- Sk 2390,- 
           190    11027 Ing. Pohlová Lýdia  1 000 000,- Sk 2390,- 
           191    11028 Ing. Porvazníková Renata  1 000 000,- Sk 2390,- 
           192    30330 Ing. Prekop Jozef  5 000 000,- Sk 3535,-
           193    60231 Ing. Procklan Peter 5 000 000,- Sk 3535,-
           194    10533 Ing. Pročka Emannel  5 000 000,- Sk 3535,-
           195    10930 Ing.PhD. Prokopčáková Katarína 1 000 000,- Sk 2390,- 
           196    10538 Ing. Pukan Ivan  1 000 000,- Sk 2390,- 
           197    60498 Ing. Puškár Peter 1 000 000,- Sk 2390,- 
           198    10541 Ing. Rajci Zoltán  1 000 000,- Sk 2390,- 
           199    10797 Ing. Rybár Jaroslav  1 000 000,- Sk 2390,- 
           200    20325 Ing. Rybnikár Vladislav  1 000 000,- Sk 2390,- 
           201    10564 Ing. Sahánek Eduard  1 000 000,- Sk 2390,- 
           202    10994 Ing. Seko Štefan  1 000 000,- Sk 2390,- 
           203    10962 Ing. Skákala Peter 1 000 000,- Sk 2390,- 
           204    10588 Ing. Skokňa Milan 1 000 000,- Sk 2390,- 
           205    10960 Ing. Sova Ondrej  1 000 000,- Sk 2390,- 
           206    11080 Ing. Straková Agáta  1 000 000,- Sk 2390,- 
           207    10996 Ing. Struhárová Alena  1 000 000,- Sk 2390,- 
           208    10613 Ing. Svatík Martin  1 000 000,- Sk 2390,- 
           209    10625 Ing. Šamo  Vojtech  1 000 000,- Sk 2390,- 
           210    10627 Ing. Šarníková Sidónia 1 000 000,- Sk 2390,- 
           211    10636 Ing. Šimčík Ivan  1 000 000,- Sk 2390,- 
           212    30190 Ing. Šinka Viliam 1 000 000,- Sk 2390,- 
           213    30288 Ing. Šinský Igor  1 000 000,- Sk 2390,- 
           214    10644 Ing. Šíra Pavel  1 000 000,- Sk 2390,- 
           215    20303 Ing. Škripec Tibor  1 000 000,- Sk 2390,- 
           216    10651 Ing. Šlahučka Vincent  1 000 000,- Sk 2390,- 
           217    10653 Ing. Šoltés  Alfonz  1 000 000,- Sk 2390,- 
           218    10660 Ing. Šranko Tibor 2 000 000.- Sk 2993.-
           219    60471 Ing. Štefík Milan 1 000 000,- Sk 2390,- 
           220    10665 Ing. Štepničková Jana  1 000 000,- Sk 2390,- 
           221    10666 Ing. Štipkala Jozef  1 000 000,- Sk 2390,- 
           222    10667 Ing. Štipkala Miroslav 1 000 000,- Sk 2390,- 
           223    11047 Ing. Táborská Zita 1 000 000,- Sk 2390,- 
           224    10682 Ing. Takács Róbert 1 000 000,- Sk 2390,- 
           225    40515 Ing. Tokár Miroslav 1 000 000,- Sk 2390,- 
           226    20301 Ing. Tokovicsová Izabela  1 000 000,- Sk 2390,- 
           227    20309 Ing. Tóthová Monika  1 000 000,- Sk 2390,- 
           228    30394 Ing. Trnková Elena  1 000 000,- Sk 2390,- 
           229    10698 Ing. Trubáček Miroslav  5 000 000,- Sk 3535,-
           230    30325 Ing. Tuchyňa Ľuboš  1 000 000,- Sk 2390,- 
           231    60304 Ing. Turanský Jozef 1 000 000,- Sk 2390,- 
           232    60499 Ing. Turanský Róbert  1 000 000,- Sk 2390,- 
           233    10705 Ing. Uhrín Vladimír  5 000 000,- Sk 3535,-
           234    11062 Doc.Ing.PhD. Unčík Stanislav 1 000 000,- Sk 2390,- 
           235    20191 Ing. Vajgel Ľubomír 1 000 000,- Sk 2390,- 
           236    10713 Ing. Vallo Miroslav 1 000 000,- Sk 2390,- 
           237    10714 Ing. Vanek Dušan 5 000 000,- Sk 3535,-
           238    11040 Ing. Varga Ľubor 1 000 000,- Sk 2390,- 
           239    10965 Ing.PhD. Vargová Andrea  1 000 000,- Sk 2390,- 
           240    20310 Ing.PhD. Vaško Ladislav  1 000 000,- Sk 2390,- 
           241    10916 Ing. Vaškovičová Gabriela 1 000 000,- Sk 2390,- 
           242    11029 Ing. Velko Miroslav  1 000 000,- Sk 2390,- 
           243    11061 Ing. Verešová Viera 1 000 000,- Sk 2390,- 
           244    10730 Ing. Vícen Jarolím  1 000 000,- Sk 2390,- 
           245    10729 Ing. Višniarová Oľga   1 000 000,- Sk 2390,- 
           246    20202 Ing. Vlčej Jozef  1 000 000,- Sk 2390,- 
           247    80429 Ing. Vozár Ján 1 000 000,- Sk 2390,- 
           248    10739 Ing.CSc. Wallo Karol 1 000 000,- Sk 2390,- 
           249    10917 Ing. Wiedermann Ján  1 000 000,- Sk 2390,- 
           250    10748 Prof.Ing.DrSC. Zajac Jozef  1 000 000,- Sk 2390,- 
           251    40507 Ing. Záňová Veronika  1 000 000,- Sk 2390,- 
           252    30360 Ing. Zemková Ivana  1 000 000,- Sk 2390,- 
           253    10952 Ing. Žiak Rudolf  1 000 000,- Sk 2390,-